Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Bake You Happy uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Bake You Happy cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bake You Happy uitgegeven cadeaubonnen (o.a. elektronische, gedrukte en papieren cadeaubonnen en cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Bake You Happy.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Bake You Happy te worden verstrekt. Bake You Happy behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Bake You Happy aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken ga je naar www.bakeyouhappy.nl/cadeau en volg je daar de aangegeven stappen. 
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door Bake You Happy zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van een membership en/of aankopen via bakeyouhappy.nl.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor reeds geactiveerde lidmaatschappen en/of openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De code op de Cadeaubon kan eenmalig geactiveerd worden. Dit houdt in dat bij het activeren van de bon de duur van het, op de Cadeaubon vermelde, membership eenmalig aaneengesloten wordt geactiveerd. Het membership is gedurende de geactiveerde periode niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
 9. Van reeds geactiveerde Cadeaubonnens is de einddatum van het membership zichtbaar in jouw accountgegevens op bakeyouhappy.nl. 
 10. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een cadeaubon gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden (artikel 6), tenzij deze cadeaubon al gebruikt is! Zodra de cadeaubon geactiveerd is vervalt het herroepingsrecht. Bij herroeping krijg je het betaalde bedrag teruggestort en wordt de couponcode onbruikbaar. Wil je gebruik maken van het herroepingsrecht? Stuur dan binnen 14 dagen een e-mail naar niki@bakeyouhappy.nl
 11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 14. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 15. Na activatie van de Cadeaubon is het, tot het moment van verlenging van het membership, niet mogelijk cadeaubonnen te combineren om op te stapelen tot een langere duur van het membership. Dit houdt in dat er één Cadeaubon per keer geactiveerd kan zijn per gebruikersaccount.

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Bake You Happy. Een respons volgt zo spoedig mogelijk.